Home - De stichting
De stichting


In de huidige markt van HRM dienstverlening is er al geruime tijd een breed aanbod
aan selectie-en assessmentbureaus die vanuit hun eigen expertisegebieden klanten
adviseren over de geschiktheid van een persoon voor een specifieke functie. Na een
zorgvuldige marktscan van deze HRM dienstverleners, wordt duidelijk dat de algemene tendens is om vanuit deze selectie-invalshoek de eigen gebruikte procedures en methodieken leidend te laten zijn bij het formuleren van adviezen aangaande geschiktheid. Onvoldoende wordt duidelijk op welke wijze de traditionele werving, selectie- & assessmentbureaus rekening houden met de specifieke kenmerken van een organisatie en de sector waarbinnen zij werkzaam is. Tevens wordt de wijze waarop deze kenmerken doorwerken in de organisatiecultuur onvoldoende gepositioneerd en toegelicht.

Juist in de tijd waar ook potentieel toekomstige medewerkers steeds kritischer kijken naar een passende organisatie, waar een duidelijke 'klik' bestaat tussen de eigen persoon en de sfeer van de werkomgeving, dienen werkgevers zich bewust te zijn van deze trend. Het is voor een potentieel toekomstige medewerker niet langer meer voldoende alleen een passende beloning te krijgen; elementen als fit met de cultuur, fit met collega's op essentieel niveau, inspiratie, autonomie en doorgroeimogelijkheden worden steeds meer bepalend voor medewerkers om te kiezen voor een werkgever.

Aan de kant van de werkgever zien we een gelijksoortige trend; de beslissing om een potentieel nieuwe medewerker in dienst te nemen wordt niet alleen genomen op
basis van de fit met de instapfunctie, maar steeds vaker in termen van lange termijn
loopbaanplanning. Organisaties kunnen zich in de steeds meer concurrerende markt niet langer veroorloven alsmaar toenemende investeringen te doen in het behouden van toptalent. Het behoud van toptalent begint bij een eerste doeltreffende fit tussen de organisatie en de medewerker, deze fit met name beschouwend vanuit het unieke talentprofiel dat de potentiële medewerker met zich meebrengt. Personen met elk hun unieke talentenprofiel zoekt naar de best passende organisatie en werkomgeving om maximale inspiratie en energie op te doen bij het bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Naast de noodzaak voor specifieke service op het gebied van assessment en het groeiende belang van de 'klik' tussen persoon en organisatie, is er ook een opkomende behoefte aan screening van werknemers. De organisatie wordt schade toegebracht doordat steeds meer sollicitanten onjuiste gegevens weergeven. Om dit te voorkomen en de werkgevers hierin te ondersteunen verricht de Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit pre-employmentonderzoek.

Pre-employmentonderzoek, assessment en werving vormen samen het aanbod van de Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit. De kracht van de stichting bestaat uit het vermogen om al deze services aan klanten aan te bieden, en zo een geïntegreerd totaalpakket te leveren.