Home - Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier

Door middel van onderstaand aanmeldingsformulier geeft u aan dat u uw kwalificaties door de Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit gecertificeerd wilt hebben. Onder kwalificaties verstaan wij functies, opleidingen, activiteiten, en (werk)ervaringen die u relevant acht, en graag gecertificeerd wilt hebben. Wij verifieren de acht kwalificaties die u op uw CV aangeeft, dus ook beschreven werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden, en opleidingsgegevens. U dient met dit aanmeldingsformulier uw CV mee te zenden, waarop de kwalificaties zijn aangegeven die u gecertificeerd wilt hebben. Hierna zal u gevraagd worden de toestemmingsverklaring op te sturen. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.