Home - Bestand
Bestand


Wanneer u uw CV laat certificeren door Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit worden uw gegevens opgenomen in onze certificeringsdatabase. Deze database is beveiligd en u kunt uw gegevens inzien door middel van uw persoonlijke inlogcode. Deze code sturen wij u toe nadat uw CV gecertificeerd is. Middels deze code is het tevens mogelijk voor u om uw contactgegevens te wijzigen. In de toestemmingsverklaring geeft u toestemming voor een dergelijke opname in onze database. Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten, en gaat zorgvuldig met uw gegevens om, tevens werkt zij binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Privacystatement
U kunt uw gegevens te allen tijde laten verwijderen uit de database; dit heeft echter gevolgen voor uw certificatie.

Naast u, kunnen werkgevers aan wie u uw CV opstuurt, uw gegevens inzien door middel van een code die op het certificaat is weergegeven. Werkgevers kunnen uw certificering alleen inzien; zij kunnen hierin niets wijzigen en/of aanpassen.

Online bestand voor werkgevers

Op het aanmeldingsformulier kunt u ervoor kiezen uw gegevens te laten opnemen in het online bestand voor werkgevers. Dit gebeurt naast de opname van uw gegevens in de certificeringsdatabase. Waar in de certificeringsdatabase slechts werkgevers, aan wie u uw CV toestuurt, inzicht kunnen krijgen in uw certificering, is het online bestand voor werkgevers veel breder inzichtelijk. Werkgevers waar Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit een samenwerking mee heeft kunnen uw certificering inzien. Uw Naam, Adres en Woonplaats (NAW) gegevens zijn niet zichtbaar in dit bestand. Wanneer een werkgever contact met u wilt opnemen, wordt hiervoor door Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit eerst toestemming aan u gevraagd.